Vertikal demokrati i Kina ?Johan och Doris Naisbitt om sin bok: China's Megatrends.

Facebook = måste dö ?

Facebook håller på att slutföra transaktionen inträde på den kinesiska marknadenÄven under 2007 hade det varit liknande rykten, men senaste nyheten är från flera tillförlitliga medier. Samarbete med det kinesiska internetbolaget Baidu (百度),  som har ca. 85% av den kinesiska sökmarknaden (noterade på Nasdaq) verkar  bli klar snart. Baidu har samma utmaning i Kina som Google har i väst, inget av sökföretagen har någon framgångsrik social plattform. Google köper MySpace. Kanske är det Baidu och Facebooks tur ?


 

Men att översätta namnet till kinesiska är som vanligt problimatiskt. Facebook betyder 脸书 eller 面书 på kinesiska, inte så vackert men helt OK. Dessvärre uttalet låter fēi sǐ bù kě "非死不可"=måste dö. Mycket olyckligt. Framtiden ser mörkt ut.
MySpace då. Inte mycket bättre som det låter mài sǐ péi sǐ ”卖死赔死” = kommer att förlora allt.


Den här bilden känner man igen eller ?

Som vi alla vet, med den snabba utvecklingen av världsekonomin har reklam nu också gått in på alla områder.  Naturligtvis i världens första sport -fotbollen, där utöver de skyltarna runt fotbollsplanen och spelarnas skjorta och byxorna, och nu även den fjärde domaren blivit rustad med en digital plattform som visar hur många minuter extra det ska vara.

 

Den här är en bild
i en nyligen fotbollsmatch i Thailand. Fjärde domaren lyfte upp ett "kondom" paket för att visa "extra minuterna".

Is China overtaking America ?

Joseph S. Nye, Jr professor vid Harvard och författare till boken "The Future of Power"Det tjugoförsta århundradet är bevittnar Asiens återvända till vad som kan betraktas dess historiska proportioner av världens befolkning och ekonomi.

År 1800 utgjorde Asien mer än hälften av världens befolkning och produktion.
År 1900 utgjorde de endast 20% av världsproduktionen - inte för att något hemskt hänt i Asien, utan snarare därför att industriella revolutionen hade förvandlats Europa och Nordamerika till världens verkstad.

Asiens återhämtning började med Japan, flyttade sedan till Sydkorea och vidare till Sydostasien, som börjar med Singapore och Malaysia. Nu återhämtningen är inriktad på Kina, och alltmer innebär Indien, lyft hundratals miljoner människor ur fattigdomen i processen.

Denna förändring är dock också skapar oro i skiftande maktförhållanden mellan stater. Under 2010 passerade Kina Japan att bli världens näst största ekonomi. I själva verket räknar investmentbanken Goldman Sachs den kinesiska ekonomins totala storlek att överträffa den i USA med 2027.

Men även om den totala kinesiska BNP når paritet med den i USA i 2020-talet kommer de två ekonomierna inte vara lika i sammansättning. Kina skulle fortfarande ha en stor underutvecklad landsbygd. Förutsatt 6% kinesiska BNP-tillväxten och endast 2% USA: s tillväxt efter 2030, skulle Kina lika inte USA i termer av inkomst per capita - ett bättre mått på en ekonomis sofistikerade - förrän någon gång i närheten av den andra halvan av århundradet.

Dessutom kan linjär prognoser om ekonomisk tillväxt trender vara vilseledande. Framväxande länder tenderar att dra nytta av importerad teknik i ett tidigt skede av ekonomiska uppsvinget, men deras tillväxttakt i allmänhet långsam eftersom de når en högre utveckling. Och den kinesiska ekonomin står inför ett allvarligt hinder för hållbar snabb tillväxt, på grund av ineffektiva statsägda företag, växande ojämlikhet, massiv intern migration och ett otillräckligt socialt skyddsnät, korruption och bristfälliga institutioner, som alla kan främja politisk instabilitet.

Kinas norr och öster har överträffade sitt söder och väster. Nästan ensam bland u-länderna är Kina åldrande utomordentligt snabbt. År 2030 kommer Kina ha fler äldre anhöriga än barn. Några kinesiska demografer oroliga för att landet kommer att bli gammal innan det blir rikt.

Under det senaste decenniet, flyttade Kina från att vara världens nionde största exportören till dess ledare, tränger Tyskland i toppen. Men Kinas export-ledda utvecklingsmodellen kommer att behöva anpassas globala handeln och den finansiella balansen blir mer omtvistat. Faktum är att Kinas 12: e femårsplanen syftar till att minska beroendet av export och öka den inhemska efterfrågan. Kommer det att fungera?

Kinas auktoritära politiska systemet har hittills visat en imponerande förmåga att uppnå specifika mål, till exempel, iscensätta ett lyckat OS, bygga höghastighetståg projekt, eller ens att stimulera ekonomin att återhämta sig från den globala finanskrisen. Huruvida Kina kan upprätthålla denna förmåga på lång sikt är ett mysterium för utomstående och kinesiska ledarna själva.

Till skillnad från Indien, som föddes med en demokratisk konstitution, har Kina ännu inte hittat ett sätt att kanalisera de krav på politiskt deltagande (om det inte demokrati) som tenderar att åtfölja stigande inkomst per capita. Kommunistiska ideologin är borta sedan länge, så legitimiteten i det styrande partiet är beroende av ekonomisk tillväxt och etniska Han nationalism. Huruvida Kina kan utveckla en formel för att hantera en växande medelklass i städerna, regionala orättvisor, och förbittring bland etniska minoriteter återstår att se. Den grundläggande punkten är att ingen, inklusive kinesiska, vet hur Kinas politiska framtid kommer att påverka den ekonomiska tillväxten.

Vissa analytiker hävdar att Kina har som mål att utmana USA: s ställning som världens dominerande makt. Även om detta vore en korrekt bedömning av Kinas avsikter (och även kineserna inte kan veta åsikter framtida generationer) är det tveksamt att Kina kommer att ha militär kapacitet att göra detta möjligt. För att vara säker, har kinesiska militära utgifter, mer än 12% i år, ökat ännu snabbare än sin ekonomi. Men Kinas ledare kommer att ha att brottas med andra länders reaktioner, liksom med de begränsningar som följer av behovet av externa marknader och resurser för att möta deras ekonomiska tillväxt mål.

En kinesisk militär hållning som är alltför aggressiv kan ge en utjämningsavgift koalition bland sina grannar, försvagas därmed Kinas hårda och mjuka makt. Under 2010 till exempel, som Kina blev mer framträdande i sin utrikespolitik gentemot sina grannar, drabbades sina förbindelser med Indien, Japan och Sydkorea. Som ett resultat, kommer Kina att få det svårare att utesluta USA från Asiens säkerhetsarrangemang.

Kinas storlek och höga ekonomiska tillväxt kommer med största sannolikhet öka sin relativa styrka vis-à-vis USA under de kommande årtiondena. Detta kommer säkerligen att föra den kinesiska närmare USA i termer av makt resurser, men Kina kommer inte nödvändigtvis överträffa USA som det mäktigaste landet.

Även om Kina lider ingen större inhemska politiska bakslag, många aktuella prognoser baserade på BNP-tillväxten bara är för endimensionell och inte de amerikanska militära och mjuk-makt fördelar, liksom Kinas geopolitiska nackdelar i den interna asiatiska maktbalansen. Min egen uppskattning är att bland alla de möjliga framtider, desto troligare scenarierna är de där Kina ger USA en springa för dess pengar, men inte överträffar den i totala effekten under första hälften av detta århundrade.

Viktigast bör USA och Kina undviker att utveckla överdriven rädsla för varandras förmåga och intentioner. Förväntningarna på konflikten i sig kan bli en källa till konflikt. I verkligheten gör Kina och USA inte har djupt rotade motstridiga intressen. Båda länderna, tillsammans med andra, har mycket mer att vinna på samarbetet.

A King Statue "Made in China" ?

 

A dream come true - En dröm för svarta amerikaner som Martin Luther Kings staty kommer att  sitta mellan Lincoln och Jefferson på the National Mall. Invigningen av den minnessten äger rum den 28 augusti i år, den 48: e årsdagen av den historiska tal. Prestident Obama och hundratusentals människor kommer att delta i minnesmynt aktiviteter. 
Det har väckt många starka känslor bland de svrta. Samtidigt finns det kritiska röster om en kinesisk konstnär valdes ut att skapa Kings staty.

 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/14/AR2007081401691.html


Kina kan uppnå 8% tillväxt för kommande 20 åren


Kina har tycktes uthärda den finansiella krisen relativt helskinnade. Nu uppskattar en ny bedömning av Världsbanken att Kina kan ha möjlighet att upprätthålla sin starka ekonomiska tillväxten på lång sikt potentiellt överträffar den amerikanska ekonomin. Ur The Economic Times: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2011-03-23/news/29178207_1_pc-growth-xinhua-capita-income

Beräkningar visade att Kinas nuvarande relativa ställning till USA var liknande Japans 1951 och Sydkoreas år 1977, som var i sin höghastighetsanslutning utveckling under perioden, sade Världsbankens chefsekonom och Senior VP Justin Yifu Lin.

 
Anders Borg, Världsbankens chefsekonom Justin Yifu Lin och Gunilla Carlsson öppnade konferensen vid en gemensam presskonferens i Stockholm. Foto: Pawel FlatoSenast år 2030, mätt i köpkraftsparitet, kan Kinas ekonomiska storlek vara dubbelt stor som den amerikanska ... och Kinas BNP per capita skulle vara hälften av den amerikanska ," kinesiska statskontrollerade nyhetsbyrån Xinhua citerade Lin som säger.

Lin medgav att det fanns olika strukturella justeringar göras i den kinesiska ekonomin.

     ... Kina bör överväga olika sätt att balansera sin ekonomi mot inhemsk efterfrågan, med tanke på den oundvikliga nedgången i exporten och behovet att minska handelsöverskottet.

Kina måste också minska sina inkomstskillnader och balansera tillväxt på kort sikt och på lång sikt hållbar miljö, sade han.


RSS 2.0